Eksport wódki (220860) do USA www.PolskaVodka.com
Dynamika wzrostu światowych eksportów wódki do USA
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004
Dolary USA do lipca do lipca
Total 240,774,586 272,116,652 298,844,612 396,841,957 436,552,635 572,787,760 647,206,383 713,634,482 878,403,871 581,759,193 455,150,663
Roczny wzrost 13.0% 9.8% 32.8% 10.0% 31.2% 13.0% 10.3% 23.1% 27.8%
Dynamika wzrostu eksportów wódki do USA z Polski
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004
Dolary USA do lipca do lipca
Total 3,874,908 11,607,082 15,887,306 27,266,213 30,888,117 44,191,737 49,758,358 59,278,708 75,422,396 36,059,668 41,571,346
Roczny wzrost 199.5% 36.9% 71.6% 13.3% 43.1% 12.6% 19.1% 27.2% -13.3%
Dynamika wzrostu eksportów wódki do USA z Francji
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004
Dolary USA do lipca do lipca
Total 956,016 2,643,631 3,448,803 8,458,513 18,406,562 36,581,272 75,830,218 94,153,354 186,130,086 175,885,004 64,173,516
Roczny wzrost 177% 30% 145% 118% 99% 107% 24% 98% 174%
Dynamika wzrostu eksportów wódki do USA ze Szwecji
  1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2004
Dolary USA do lipca do lipca
Total 143,360,820 153,277,513 168,399,794 199,403,345 219,635,456 276,938,272 304,542,724 332,348,360 359,032,428 210,599,258 207,582,576
Roczny wzrost 6.9% 9.9% 18.4% 10.1% 26.1% 10.0% 9.1% 8.0% 1.5%
Więcej danych…